Kunstnerlauget af 2013 har skiftet navn til
Frederiksberg Kunstnerlaug.

Hjemmesiden er derfor flyttet til
www.frederiksberg-kunstnerlaug.dk